Donasjon

Gi en donasjon eller gave

1 2 3

Støtt vårt arbeid

Tusen takk for at du ønsker å støtte vårt arbeid i kampen om en mer rettferdig verden! Nå trenger vi bare et par små opplysninger av deg, så er vi i mål.

Hvilket beløp ønsker du å gi


Om Changemaker

Changemaker er en ideell organisasjon med mål om å mobilisere ungdom til å engasjere seg for utviklingspolitikk og å påvirke norske beslutningstakere. Gjennom å engasjere og mobilisere ungdom i hele Norge ønsker vi å nå ut til det brede lag av befolkningen og få norske politikere til å ta globalt ansvar. Aktivismen, direkte møter med politikere og oppmerksomhet i media er sentrale komponenter for å få gjennomslag.

Changemaker er en medlemsorganisasjon av og for ungdom mellom 13 og 30 år. Våre medlemmer har ulike livssyn og politiske standpunkter. Changemaker er Kirkens Nødhjelp sin ungdomsorganisasjon.

Bli medlem

Ønsker du å stå sammen med mange andre ungdommer i kampen for en mer rettferdig verden? Som medlem kan du bli med i vårt arbeid, og gjøre oss mer slagkraftige!
Bli medlem