Donasjon

Gi en donasjon eller gave

1 2 3

Bli fastgiver

Takk for at du ønsker å støtte vårt arbeid! Nå trenger vi bare et par opplysninger av deg, så er vi i mål.

Hvilket beløp ønsker du å gi


Om NOAS

NOAS er en uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å sikre rettighetene til personer som har flyktet til Norge. Vi gir informasjon, veiledning og rettshjelp til asylsøkere og får frem asylsøkeres stemme i den offentlige debatten.

Bli medlem

Ønsker du å gi din støtte gjennom å bli medlem i NOAS?
Bli medlem