Regnskap

Zubarus holder detaljert reskontro på alle fakturaer og innbetalinger. Her ser du hvilke prinsipper som er lagt til grunn, og hvilke alternativer som finnes. Tall som skal inn i regnskapssystemet henter du enkelt ut fra Zubarus.

Regnskapsprinsipp

Medlemskapskontingenter og tidsskriftsabonnementer faktureres på forskudd. Siden medlemskap og abonnementer er frivillig, er ikke fakturaen et krav som kan inndrives rettslig som når en vare er levert ved vanlig kjøp og salg.

De fleste av våre kunder bokfører derfor ikke fakturaen som inntekt før innbetalingen kommer. Da unngår man også å måtte lage kreditnota på alle fakturaer som ikke blir betalt.

Periodisering

Siden medlemmet eller abonnenten betaler på forskudd bør innbetalingen i regnskapet fordeles jevnt over perioden den gjelder for. Mange velger likevel å inntektsføre hele beløpet når betalingen er på konto.

Hvis fornyelser er noenlunde jevnt spredd gjennom året blir resultatet omtrent det samme, men hvis perioden følger kalenderåret vil brorparten av inntektene være tatt før kostnadene kommer. Zubarus tilbyr begge løsninger.

Historikk og prognose

Zubarus viser månedsvise innbetalinger for de siste 12 måneder, samt bokførte inntekter hvis periodisering er valgt.

Prognostisert kontantstrøm for de neste 12 måneder vises også. Her er det tatt utgangspunkt i forfallsdato på fremtidige fornyelser.