Avdelinger og medlemsgrupper

Zubarus har enorm fleksibilitet på inndeling av medlemmer i forskjellige typer undergrupper. Du kan dele medlemmene inn i fylkeslag, lokallag, fotballspillere, frimerkesamlere, glutenallergikere, folk som har ilder – alt du måtte ønske!

 

Lokallag

Du kan legge inn lokallag basert på fylkes- eller kommuneinndeling, om ønskelig med automatisk tildeling etter postnummer. Du kan til og med ha flere nivåer, for eksempel egne lokallag under fylkeslaget.

Zubarus-brukere i de enkelt lokallagene får kun tilgang til sine egne medlemmer, og kan om ønskelig også få registrere nye medlemmer i sitt eget lokallag.

Lokallag dannes ofte på eget initiativ, og du kan avgrense lokallagenes områder ved å legge inn postnummerserier for de enkelte lagene. Enkeltmedlemmer kan også velge andre lokallag enn der de geografisk hører til.

 

Medlemsgrupper

Uavhengig av lokallaginndelingen kan du legge medlemmer inn i én eller flere medlemsgrupper. Du står helt fritt til å opprette så mange medlemsgrupper du vil

Et eksempel på bruk av medlemsgrupper kan være felles interesser blant medlemmene. Det er da enkelt å for eksempel kunne sende felles informasjon til alle medlemmene i en medlemsgruppe på e-post.

Lokale arrangement

Lokallagene kan invitere til og gjennomføre egne arrangementer for sine medlemmer.

Påmelding, eventuell fakturering og betaling for deltakelse følger de vanlige rutinene for aktiviteter og arrangementer i Zubarus.