Dialog

I Zubarus kan du hente ut adresseinformasjon etter alle slags utvalgskriterier, og kommunisere med medlemmene ved brev, e-post eller SMS. Avdelinger eller lokallag har nøyaktig de samme mulighetene mot sine medlemmer.

E-post og SMS

I medlemsbildet finnes egne knapper for å sende e-post og SMS direkte til medlemmer som har registrert e-postadresse og/eller mobiltelefon.

Du kan også sende e-post og/eller SMS direkte fra Zubarus til grupper av medlemmer som er valgt ut etter de kriteriene du har lagt inn for datauttrekk.faktura i nettbanken.

Nyhetsbrev

Det finnes flere produkter på markedet som gjør det enkelt å sende ut lekre nyhetsbrev på e-post. Zubarus tilbyr foreløpig integrasjon mot to av de mest brukte, markedslederen MailChimp og norske MailMojo.

Zubarus sørger da for å synkronisere medlemmenes e-postadressene mot e-postlistene i nyhetsbrevsystemet slik at dere slipper å oppdatere to steder.

Datauttrekk

De aller fleste organisasjoner har behov for ulike typer kommunikasjon med medlemmene, f eks medlemsblad i posten, nyhetsbrev på e-post, betalingspåminnelser eller invitasjon til arrangementer eller kampanjer mot tidligere medlemmer.

I Zubarus kan du gjøre uttrekk av navn- og adresseinformasjon etter et utall forskjellige utvalgskriterier og få ut informasjonen i regneark eller på etiketter.