Medlemsregister

Zubarus har stor fleksibilitet i kategorisering og prising av medlemskap, og kan derfor enkelt tilpasses organisasjoner av alle typer

Stor fleksibilitet

Vi vet at det finnes mange og forskjellige behov, derfor har vi laget et system med stor fleksibilitet

Web-basert

Du trenger ikke å installere noe for å ha tilgang til medlemsregisteret ditt. Du trenger bare internett

Medlemsdata

Registrering og vedlikehold av medlems- og adresseinformasjon, enten sentralt eller i lokallag/avdelinger.
Egeninnmelding av nye medlemmer fra organisasjonens hjemmeside (teknisk implementert gjennom iframe eller web service). Annen betaler (f eks gavemedlemskap eller samlefaktura).

Kategorisering

Svært fleksibel struktur for kategorisering av medlemskap. Forhåndsdefinerte rabattkategorier eller helt individuell prising.Forskjellige medlemskapsperioder, f eks livstidsmedlemskap eller prøvemedlemskap ved vervekampanjer.

Verving

Vervekampanjer med kampanjekoder som gir rabatterte kontingenter for alle eller utvalgte medlemskategorier. Ved utløp av første periode fornyes medlemskapet til ordinær pris.

Medlemmer som verver kan få vervepremier, provisjon eller redusert pris på eget medlemskap.