Priser

Hos oss abonnerer du på en tjeneste, det vil si at du normalt ikke har noen kostnader ved oppstart elller konvertering. Du betaler 0,53 kr pr medlem eller abonnement i måneden.

Priseksempler

> 800
medlemmer

Kr 359,-

minstepris

1 500
medlemmer

Kr 795,-

10 000
medlemmer

Kr 2 650,-

50 000
medlemmer

Kr 26 500,-

Prisliste

Bruksrett

Månedspris kr 0,53 pr aktivt medlem pr måned

Faktura

Papirfaktura, kr 11,50 inkludert porto

Papirfaktura med farger, kr 12,50 inkludert porto

Papirfaktura med medlemskort, kr 15 inkludert porto

E-post faktura, kr 2

Innlesning av OCR, kr 1,60 pr innbetaling

SMS

Sende SMS til medlemmene, kr 1

Betalingspåminnelse/purring på SMS, kr 2,50

Innmelding på SMS, kr 6 – betaler ved å svare OK på melding*

Betalingspåminnelse med direkte betaling på SMS, kr 6 – betaler ved å svare OK på melding

AvtaleGiro

Etablering av oppdrag, kr 5 pr medlem

Sending av trekk, kr 2

Varsling på SMS, kr 2

Kort

Betaling med kort ved innmelding, kr 5*

*I tillegg kortgebyr på 2,4%

Konsulentarbeid

Timespris, kr 1000