Fylkeslag, lokallag,

avdelinger

og medlemsgrupper

Zubarus har enorm fleksibilitet på inndeling av medlemmer i forskjellige typer undergrupper: avdelinger og medlemsgrupper. Du kan dele medlemmene inn i fylkeslag, lokallag, fotballspillere, frimerkesamlere, glutenallergikere, folk som har ilder – alt du måtte ønske!

 

Lokallag

Lokallag

Du kan legge inn lokallag basert på fylkes- eller kommuneinndeling, om ønskelig med automatisk tildeling etter postnummer. Du kan til og med ha flere nivåer, for eksempel egne lokallag under fylkeslaget.

Zubarus-brukere i de enkelt lagene får kun tilgang til sine egne medlemmer, og kan registrere nye medlemmer i sitt eget lag.

Lokallag dannes ofte på eget initiativ, og du kan avgrense områder ved å legge inn postnummerserier for de enkelte lagene. Om dere ønsker kan enkeltmedlemmer velge andre lag enn der de geografisk hører til.

 

Medlemsgrupper

Medlemsgrupper

Uavhengig av lokallaginndelingen kan du legge medlemmer inn i én eller flere medlemsgrupper. Du står helt fritt til å opprette så mange medlemsgrupper du vil Et eksempel på bruk av medlemsgrupper kan være felles interesser blant medlemmene. Det er da enkelt å for eksempel kunne sende felles informasjon til alle medlemmene i en medlemsgruppe på e-post.
Lokallag

Lokale arrangement

Lokallagene kan invitere til og gjennomføre egne arrangementer for sine medlemmer. Påmelding, eventuell fakturering og betaling for deltakelse følger de vanlige rutinene for aktiviteter og arrangementer i Zubarus.