Betalingsoppfølging

Følge opp utestående betalinger og purringer, det er kjedelig det. Med Zubarus slipper du å følge opp utestående betalinger, da systemet gjør jobben for deg. Du bestemmer selv hvor mange dager det skal gå før purring, og hvor mange purringer du ønsker å kjøre.

Purringer

Betalingspåminnelse eller purring sendes vanligvis ut 14 dager etter fakturaforfall. Du står fritt til å velge antall dager selv. Purringer, som ordinær fakturering, kan gjøres på papir, e-post med pdf-vedlegg, SMS eller på Vipps e-faktura. Du bestemmer selv antall purringer. Avslutning av ubetalte medlemskap kan enten gjøres manuelt eller automatisk 14 dager etter forfall på siste purring.

Ubetalte fakturaer

Alle ubetalte fakturaer vises i ett enkelt og oversiktlig bilde og kan enkelt sendes på e-post eller skrives ut om det skulle være behov for det. Du kan selv velge om du vil la systemet gjøre automatisk purring eller om du vil styre det selv.
Purring på SMS

Den enkleste og billigste formen for purring på SMS: Dere sender ut betalingsinformasjonen (Kontonummer, KID, beløp og forfallsdato) på SMS til medlemmet som betaler via mobil eller nettbank.

 

Betaling på SMS
Ved å svare OK på meldingen vi sender ut betales fakturaen over telefonregningen. Dette er en svært effektiv betalingsform.

Purring med Vipps

Et veldig godt alternativ til purring med SMS. Når man purrer med Vipps sender man ut en push-melding til kundene som de åpner på sin telefon, og betaler direkte i Vipps-appen. Dette er en brukervennlig og rask betalingsmetode.

 

Teddybear