Fakturering av medlemskontigent

Fakturering av medlemskontingenten kan gjøres med Vipps eFaktura, på papir, på e-post med pdf-vedlegg, med AvtaleGiro eller på SMS. Fakturatekster, logo, kontaktinformasjon og annen informasjon på fakturaen styrer dere selv. Vi sender automatisk ut faktura til nye medlemmer, og purrer dem etter deres oppsett.

Faktura på e-post

Faktura på e-post

Vi sender ut fakturaen med KID på en PDF til medlemmet. Fakturaen betales som en ordinær faktura i nettbanken.

VIPPS faktura

Vipps e-Faktura

Nå kan du også tilby betaling med Vipps e-Faktua, enklere blir det ikke. Du kan ta betalt med Vipps e-faktura ved fornyelse av medlemskapet og ved innmelding. 

 

AvtaleGiro

AvtaleGiro

Pengene trekkes direkte fra konto, og det er større sjanse for fornyelse av medlemskapet. AvtaleGiro kan opprettes i nettbanken ved betaling av ordinær faktura, eller ved innmelding.

 

Kort

Kort

Dere kan ta betalt med kort i innmeldingsskjemaet. Raskt og enkelt!

SMS betaling

SMS betaling

Det er to måter å sende ut faktura på SMS:

1. Sende SMS med betalingsinformasjon på. Fakturaen betales i nettbanken
2. Sende en SMS som medlemmet svarer OK på, så er fakturaen betalt.

 

Faktura på papir

Faktura på papir

Papirfakturaer skrives ut, konvolutteres, frankeres og leveres på Posten av oss. Det sparer masse arbeid.

Hund

Innbetalinger

De fleste kundene våre lar innbetalinger gå gjennom vår klientkonto for å slippe å betale for egen OCR-avtale.

Innbetalinger leses elektronisk, identifiseres på KID og oppdaterer medlemmet automatisk. Penger som går gjennom vår klientkonto overføres til dere samme dag.

Ønsker dere å bruke egen konto er det helt uproblematisk.

Fornyelser

Medlemskap fornyes automatisk ved utløp. Er det inngått avtale om AvtaleGiro trekkes beløpet automatisk fra konto. Hvis ikke sendes faktura på papir, e-post eller via VIPPS faktura.

Årlig fornyelse

De fleste medlemsorganisasjoner har en hovedkjøring rundt årsskiftet hvor hele medlemsmassen får fornyelsesfaktura. Da tilbyr man gjerne redusert pris det første året for nye medlemmer som kommer inn sent på året, eller 

Løpende fornyelse

Løpende fornyelse er et mer moderne alternativ. Da lar man medlemskapet løpe ett kalenderår fra innmeldingsdato, slik at fornyelsene spres over året. En slik modell tar bort behovet for rabatter, og siden Zubarus holder styr på utløpsdatoen for det enkelte medlemskap blir det heller ikke noe ekstra arbeid av det.

Kom i gang!

Det er enkelt å ta i bruk Zubarus. Vi viser deg hvordan. Du kan prøve gratis i 30 dager.