Kommunikasjon

I Zubarus kan du hente ut adresseinformasjon etter alle slags utvalgskriterier, og kommunisere med medlemmene ved brev, e-post eller SMS. Avdelinger eller lokallag har nøyaktig de samme mulighetene mot sine medlemmer.
Kommunikasjon på e-post og SMS

E-post og SMS

I medlemsbildet finnes egne knapper for å sende e-post og SMS direkte til medlemmer som har registrert e-postadresse og/eller mobiltelefon. Har ikke medlemmet registrert e-postadresse kan du enkelt sende en sms for å innhente adressen.

Du kan også sende e-post og/eller SMS direkte fra Zubarus til grupper av medlemmer som er valgt ut etter de kriteriene du har lagt inn for datauttrekk.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Det finnes flere produkter på markedet som gjør det enkelt å sende ut lekre nyhetsbrev på e-post. Zubarus tilbyr foreløpig integrasjon mot MailChimp.

Zubarus sørger da for å synkronisere medlemmenes e-postadressene mot e-postlistene i nyhetsbrevsystemet slik at dere slipper å oppdatere to steder.

Flettefelter

Flettefelter

Du kan sende med tagger i e-post, sms og på faktura. Det kan være nyttig på flere måter:

  • Du kan personalisere meldingen din ved å bruke navn i meldingen. På den måten får du innholdet til å virke mer relevant og hyggelig, og den går lettere forbi spam-filteret til e-post klienten.
  • Du kan vise hvilken informasjon som er lagret på medlemmet, og be om tilbakemelding på om det er korrekt.
Uttrekk

Datauttrekk

De aller fleste organisasjoner har behov for ulike typer kommunikasjon med medlemmene, f eks medlemsblad i posten, nyhetsbrev på e-post, betalingspåminnelser eller invitasjon til arrangementer eller kampanjer mot tidligere medlemmer.

I Zubarus kan du gjøre uttrekk av navn- og adresseinformasjon etter et utall forskjellige utvalgskriterier og få ut informasjonen i regneark eller på etiketter.