Medlemsregister

Zubarus har stor fleksibilitet i kategorisering og prising av medlemskap, og kan derfor enkelt tilpasses alle typer organisasjoner.

Medlemsregister

Zubarus har stor fleksibilitet i kategorisering og prising av medlemskap, og kan derfor enkelt tilpasses organisasjoner av alle typer

Medlemsdata

Dere kan foreta registrering og vedlikehold av medlems- og adresseinformasjon, enten sentralt eller fra lokallag eller avdelinger.
Nye medlemmer kan melde seg inn via innmeldingsskjema eller via SMS-innmelding. Den enkleste implementasjonen er å ta i bruk et standard innmeldingsskjema vi har, som vi styler etter deres farger og form. Vi tilbyr også web-service dersom man ønsker å ha skjema helt integrert på sin side. Mange medlemmer har en annen betaler, det kan være forelder, besteforelder, kommune eller arbeidsgiver – det er ingen problem.

Kategorisering

Det er en svært fleksibel struktur for kategorisering av medlemskap. Dere kan legge opp til forhåndsdefinerte rabattkategorier eller helt individuell prising og ha forskjellige medlemskapsperioder, f eks livstidsmedlemskap eller prøvemedlemskap ved vervekampanjer.

Verving

Vervekampanjer med kampanjekoder som gir rabatterte kontingenter for alle eller utvalgte medlemskategorier. Ved utløp av første periode fornyes medlemskapet til ordinær pris.

Medlemmer som verver kan få vervepremier, provisjon eller redusert pris på eget medlemskap.

Stor fleksibilitet

Vi vet at det finnes mange og forskjellige behov, derfor har vi laget et system med stor fleksibilitet

Web-basert

Du trenger ikke å installere noe for å ha tilgang til medlemsregisteret ditt. Du trenger bare internett