Medlemsregister

Zubarus har stor fleksibilitet i kategorisering og prising av medlemskap, og kan derfor enkelt tilpasses alle typer organisasjoner. Dere kan foreta registrering og vedlikehold av medlems- og adresseinformasjon, enten sentralt eller fra lokallag eller avdelinger.

Nye medlemmer kan melde seg inn via innmeldingsskjema eller via SMS-innmelding.

Medlemsbilde

På medlemsbilde ser du all informasjonen du har på medlemmet. Du kan blant annet oppdatere medlemmet, se på fakturaer, innbetalinger, sende e-post eller SMS, legge til notat og se på samtykke.

Kategorisering
Det er en svært fleksibel struktur for kategorisering av medlemskap. Dere kan legge opp til forhåndsdefinerte rabattkategorier eller helt individuell prising og ha forskjellige medlemskapsperioder, f eks livstidsmedlemskap eller prøvemedlemskap ved vervekampanjer.
Verving
Vervekampanjer med kampanjekoder som gir rabatterte kontingenter for alle eller utvalgte medlemskategorier. Ved utløp av første periode fornyes medlemskapet til ordinær pris.

Medlemmer som verver kan få vervepremier, provisjon eller redusert pris på eget medlemskap.

Innmeldingsskjema

Medlemmene melder seg inn via SMS eller innmeldingsskjema. Vi har et standard innmeldingssjema som dere kan bruke. Det styles etter deres ønske. Vi har også et API som kan brukes dersom dere ønsker å ha full kontroll selv.

Stor fleksibilitet

Vi vet at det finnes mange og forskjellige behov, derfor har vi laget et system med stor fleksibilitet

Web-basert

Du trenger ikke å installere noe for å ha tilgang til medlemsregisteret ditt. Du trenger bare internett