Priser
Hos oss abonnerer du på en tjeneste, det vil si at du normalt ikke har noen kostnader ved oppstart eller konvertering. Vi har samme priser for alle. Du betaler 0,57 kr pr medlem eller abonnement i måneden. I tillegg kommer bruken av de forskjellige tjenestene.
Priseksempler
> 720
medlemmer
Kr 395,-
minstepris
1 500
medlemmer
Kr 825,-
10 000
medlemmer
Kr 5 500,-
50 000
medlemmer
Kr 27 500,-
Priser
Bruksrett
Månedspris kr 0,57 pr aktivt medlem pr måned
Faktura

Grunnpris, kr 2 pr faktura – gjelder ved alle typer fakturering

Innlesning av OCR, kr 1,63 pr innbetaling

Faktura på e-post

Faktura som vedlegg på e-post, kr 0

Papirfaktura

Papirfaktura, kr 12 inkludert porto

Papirfaktura med farger, kr 13 inkludert porto

Papirfaktura med medlemskort, kr 15,50 inkludert porto

 

Vipps Regninger

Vipps Regninger, kr 6,50* (gjelder bare dersom regningen betales)

*Inkludert transaksjonsgebyret fra Vipps

Kortbetaling

Betaling med kort, kr 3 *

* I tillegg kommer kortgebyr på kr 2,4%

SMS

Betale med SMS, kr 6 – betaler ved å svare OK på melding*

Betalingspåminnelse/purring på SMS, kr 2,50

Sende SMS til medlemmene, kr 1

Innmelding på SMS, kr 6 *

* I tillegg kommer avgift på 5,5% til teleoperatørene

AvtaleGiro
Etablering av oppdrag, kr 5 pr medlem

Sending av trekk, kr 2

Varsling på SMS, kr 2

Konsulentarbeid
Timespris, kr 1.000
Alle priser er eks mva.