Priser

Hos oss abonnerer du på en tjeneste, det vil si at du normalt ikke har noen kostnader ved oppstart eller konvertering. Vi har samme priser for alle. Du betaler 0,59 kr pr medlem eller abonnement i måneden. I tillegg kommer bruken av de forskjellige tjenestene.

Priseksempler
> 720
medlemmer
Kr 395,-
minstepris
1 500
medlemmer

Kr 885,-

10 000
medlemmer

Kr 5 900,-

20 000
medlemmer

Kr 11 800,-

Priser
Bruksrett

Månedspris kr 0,59 pr aktivt medlem pr måned

Faktura

Grunnpris, kr 2,50 pr faktura – gjelder ved alle typer fakturering

Innlesning av OCR, kr 1,68 pr innbetaling

Faktura på e-post

Faktura som vedlegg på e-post, kr 0

Papirfaktura

Papirfaktura, kr 15 inkludert porto

Papirfaktura med farger, kr 16 inkludert porto

Papirfaktura med medlemskort, kr 18 inkludert porto

 

Vipps eFaktua

Vipps Regninger, kr 5,50*

*Inkludert transaksjonsgebyret fra Vipps

EHF

EHF kr 15

Kortbetaling

Betaling med kort, kr 6 * (inkludert gebyr til Stripe på kr 2)

* I tillegg kommer kortgebyr på kr 2,4%

SMS

Betale med SMS, kr 6 – betaler ved å svare OK på melding*

Betalingspåminnelse/purring på SMS, kr 3

Sende SMS til medlemmene, kr 1

Innmelding på SMS, kr 6 *

* I tillegg kommer avgift på 5,5% til teleoperatørene

Elektronisk medlemskort

Elektronisk medlemskort kr 2

AvtaleGiro
Etablering av oppdrag, kr 5 pr medlem

Sending av trekk, kr 2

Varsling på SMS, kr 2

Konsulentarbeid
Timespris, kr 1.000
Alle priser er eks mva.