Arrangement og kurs

Evenemang och kurser

En medlemsorganisation arrangerar många evenemang och  kurser för medlemmar og för potentiella nya medlemmar. Det kan vara allt från filmkvällar till stora sommarläger och kurser.  I Zubarus kan du enkelt skapa ett evenemang eller en kurs och låta medlemmarna anmäla sig via Min Sida. Det är också enkelt att få översikt över de anmälda och fakturerade deltagarna.

.

Evenemang, aktiviteter eller kurser

Du kan enkelt administrera alla slags evenemang i systemet. Medlemmar kan anmäla sig via Min Sida, eller så kan du anmäla dem direkt i systemet.  Är evenemanget avgiftsbelagt kan du välja om medlemmen ska betala själv eller om andra, t ex arbetsgivaren, ska betala.

Det är lätt att få översikt över vem som anmält sig och att kommunicera med de anmälda via e-post eller SMS. Det är också enkelt att ta ut listor som kan användas som deltagarlistor och till att notera allergier och liknande.

Varor

Sälj och fakturera dina varor via Zubarus.