Regioner, lokalavdelningar och medlemsgrupper

Zubarus har enorm  flexibilitet när det gäller möjligheten att  dela in medlemmar i olika typer av undergrupper. Du kan dela in medlemmarna i lokalavdelningar, fotbollsspelare, frimärkssamlare, glutenallergiker – allt du kan önska dig!

 

Regionala avdelningar

Du kan lägga in regionala avdelningar baserat på läns- eller kommunindelning, om så önskas med automatisk indelning efter postnummer.  Du kan till och med ha flera nivåer, till exempel egna lokalavdelningar under de regionala.

Zubarus-användare i de enskilda lokalavdelningarna får bara tillgång till sina gena avdelningar och kan, om så änskas, också få registrera nya medlemmar  i sin egen lokalavdelning.

Lokalavdelningar bildas ofta på eget initiativ, och du kan avgrensa lokalavdelningarnas områden gernom att lägga in postnummerserier för de enskilda avdelningarna. Medlemmar kan också välja andra lokalavdelningar  än dem de hör till geografiskt.

 

Medlemsgrupper

Oberoende av indelningen i lokalavdelningar kan du lägga in medlemmar i en eller flera medlemsgrupper. Det står dig helt fritt att inrätta så många medlemsgrupper som du vill.

Ett exempel på hur man kan använda medlemsgrupper kan vara utifrån gemensamma intressen hos medlemmarna. Det är då enkelt att t ex skicka ut gemensam information till alla i medlemsgruppen via e-post.

Lokala evenemang

Lokalavdelningarna kan inbjuda till och genomföra egna arrangemang för sina medlemmar. Anmälan,

eventuell fakturering och betalning för deltagandet följer de vanliga rutinerna för aktiviteteer och evenemang i Zubarus.