Betalingsoppfølging

Att följa upp utestående fordringar och skriva påminnelser är tidsödande och tråkigt. Med Zubarus slipper du det, då systemet gör jobbet åt dig. Du bestämmer själv hur många dagar det ska gå innan påminnelsen och hur många påminnelser du vill skicka.

Obetalda fakturor

Alla obetalda fakturor visas i en enkel och överskådlig figur och kan lätt skickas via e-post eller skrivas ut, om behov finns för det. Du kan själv välja om du vill låta systemet skicka ut en automatisk påminnelse eller om du vill göra det själv.

Påminnelser

Betalingspåminnelser skickas vanligvis ut 14 dagar efter det att fakturan förfallit.  Du kan själv välja antalet  dagar.  Påminnelser kan, precis som vid vanlig fakturering, göras på papper, via e-post med pdf-bilaga eller via SMS. Du bestämmer själv antalet påminnelser. Medlemskapet kan avslutas, antingen manuellt eller automatiskt, 14 dagar efter sista påminnelsens förfallodag.

Påminnelse via SMS

Den enklaste og billigaste formen av påminnelse via SMS: Du skickar ut betalningsinformationen (Kontonummer, OCR, belopp og forfallodag) på SMS till medlemmen som betalar via mobil eller internetbank.

Betalning via SMS

Genom att svara OK på meddelandet vi skickar så betalas fakturan på telefonräkningen. Detta är det en väldigt effektiv betalningsform.