Kommunikasjon

I Zubarus kan du hämta ut adressinformation efter alla möjliga urvalskriterier och kommunicera med medlemmarna via brev, e-post eller SMS. Regioner och lokalavdelningar har exakt samma möjligheter.

Kommunikasjon på e-post og SMS

E-post og SMS

Under medlemsfliken finns det egna knappar för att skicka e-post och SMS direkt till medlemmar som har registrerat sin e-post och/eller mobiltelefon.

Du kan også skicka e-post och/eller SMS direkt från Zubarus till grupper av medlemmar som valts ut efter de kriterier du lagt in för datahämtning.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Det finns flera produkter på marknaden  som gör det enkelt att skicka ut snygga nyhetsbrev via e-post. Zubarus erbjuder för närvarande integration med två av de mest använda, marknadsledande MailChimp och norska MailMojo.

Flettefelter

Kopplingsfält

Du kan sende med tagger i e-post, sms og på faktura. Det kan være nyttig på flere måter:

  • Du kan personalisere meldingen din ved å bruke navn i meldingen. På den måten får du innholdet til å virke mer relevant og hyggelig, og den går lettere forbi spam-filteret til e-post klienten.
  • Du kan vise hvilken informasjon som er lagret på medlemmet, og be om tilbakemelding på om det er korrekt

Du kan använda taggar i e-post, SMS och i fakturor. Det kan vara nyttigt av många anledningar:

Du kan göra ditt meddelande personligt genom att använda mottagaraens namn i meddelandet. På det sättet känns meddelandet mer personligt och relevant  och du undviker lättare att meddelandet hamnar i mottagarens spam-filter. Du kan visa vilken information som är lagrad om medlemmen och be om återkoppling på om den information som visas är korrekt.

Datautvinning

Datauttrekk

De allra flesta organisationer har behov av olika typer av kommunikation med medlemmarna, t ex postade medlemsblad, nyhetsbrev via e-post, betalningspåminnelser, inbjudningar till evenemang eller kampanjer riktade till tidigare medlemmar.

I Zubarus kan du ta ut namn- och adressinformation efter alla möjliga olika urvalskriteriere och få ut informationen på kalkylark eller på etiketter.

Zubarus ser till att synkronisera medlemmarnas e-postadresser mot e-postlistorna i nyhetsbrevssystemet så att du slipper uppdatera på två ställen.