Priser

Hos oss abonnerar du på en tjänst, det innebär att du normalt inte har några kostander vid uppstart eller konvertering. Du betalar 0,57 kr per medlem eller prenumeration i månaden.

Prisexempel

< 720

medlemmar

Kr 395,-

minimipris

1 500

medlemmar

Kr 825,-

10 000

medlemmar

Kr 5 500,-

50 000

medlemmar

 

 

Kr 27 500,-

Prisliste

Användningsrättighet

Månadspris 0,57 kr per medlem per månad

Faktura

Pappersfaktura  11,50 kr  inkl. porto

Pappersfaktura i färg 12,50 kr inkl. porto

Pappersfaktura med medlemskort 15 kr inkl. porto

Faktura som bilaga till e-post 2 kr

Inläsning av ocr 1,63 kr per inbetalning

SMS

Sende SMS til medlemmene, kr 1

Påminnelse via SMS 2 kr

Innmelding på SMS, kr 8 – betaler ved å svare OK på melding*

Betalingspåminnelse med direkte betaling på SMS, kr 8 – betaler ved å svare OK på melding

Kortbetalning

Betalning av kort via anmälningsformulär 5 kr.
Dessutom tillkommer en kortavgift på 2,4 %

Konsulentarbete

1000 kr /tim

Alla avgifter är exklusive moms.