Priser

Hos oss abonnerar du på en tjänst, det innebär att du normalt inte har några kostander vid uppstart eller konvertering. Du betalar 0,60 kr per medlem eller prenumeration i månaden.

Prisexempel
< 720

medlemmar

Kr 395,-
minimipris
1 500

medlemmar

Kr 900,-

10 000

medlemmar

Kr 6 000,-

50 000

medlemmar

 Kr 30 000,-

Prisliste
Användningsrättighet

Månadspris 0,60 kr per medlem per månad

Faktura

Pappersfaktura  16 kr  inkl. porto

Pappersfaktura i färg 17 kr inkl. porto

Pappersfaktura med medlemskort 20 kr inkl. porto

Faktura som bilaga till e-post 2 kr

Inläsning av OCR 1,71 kr per inbetalning

SMS

Sende SMS til medlemmene, kr 1

Påminnelse via SMS, kr 2

Innmelding på SMS, kr 8 – betaler ved å svare OK på melding*

Betalingspåminnelse med direkte betaling på SMS, kr 8 – betaler ved å svare OK på melding

Kortbetalning
Betalning av kort via anmälningsformulär 5 kr.
Dessutom tillkommer en kortavgift på 2,4 %
Konsulentarbete
1000 kr /tim
Alla avgifter är exklusive moms.