Regnskap

Redovisning

Zubarus håller detaljerad reskontra på alla fakturor  och inbetalningar. Siffror som ska in i redovisningssystemet hämtar du enkelt ut från Zubarus.  Under ser du vilka grundprinciperna är och vilka alternativ som finns.

Redovisningsprinsip

Medlemsavgifter och tidskriftsprenumerationer faktureras i förskott. Eftersom medlemskap och prenumerationer är frivilliga åtaganden är fakturan inte ett krav som kan indrivas rättsligt, så som är fallet med levererade varor i vanlig handel.

De flesta av våra kunder bokför därför inte fakturan som intäkt innan inbetalingen kommer. Då slipper man också att göra en kreditnota på alla fakturor som inte har betalats.

Periodisering

Eftersom medlemmen eller prenumeranten betalar i förskott bör inbetalningen i redovisningssystemet fördelas jämnt över den aktuella perioden. Många väljer ändå att bokföra hela beloppet när betalningen kommit in på kontot.

Om förnyelserna är någorlunda jämnt spridda över året blir resultatet ungefär detsamma, men om perioden följer kalenderåret  kommer merparten av intäkterna att ha registrerats innan utgifterna kommer. Zubarus erbjuder båda lösningarna.

Historik och prognos

Zubarus visar månedsvisa inbetalningar för de sista 12 månaderna, samt bokförda intäkter om man valt periodisering.

Prognosticerad kontantinflöde för de kommande 12 månaderna visas också. Här är utgångspunkten förfallodatum  för de kommande förnyelserna.