Utmelding av Holistisk Forbund

Logget inn som

BEKREFT UTMELDING

Vi synes det er veldig leit at du ikke lenger ønsker å være medlem hos oss.

Holistisk Forbund har to typer medlemskap:

 • Hovedmedlem (ikke medlem av annet trossamfunn)
 • Støttemedlem (kan være medlem av et annet trossamfunn)
 • Vi får statsstøtte i forhold til hvor mange hovedmedlemmer vi har. Fra 2021 blir det gratis å være hovedmedlem hos oss, mens prisen på støttemedlemskap økes til kr. 400,-.

  Holistisk Forbund er en livssynsorganisasjon for dem som søker kunnskap og refleksjon omkring åndelige spørsmål ubundet av dogmer og tradisjonelle trosretninger.

  Livssynet har fire grunnsteiner:

  1. Tanken om at alt i universet henger sammen, altså utgjør en helhet.
  2. Troen på at det eksisterer en åndelig virkelighet som mennesker kan erfare.
  3. Tillit til enkeltmenneskets frie tanke, og derved respekt for det enorme mangfoldet av trosoppfatninger og meninger som finnes.
  4. Holisme innebærer et kollektivt og individuelt ansvar for helheten; det vi si for oss selv, andre levende skapninger og Jordkloden.

  Som medlem hos oss støtter du vårt arbeide med:

 • opplysning om og utvikling av holistisk livssyn og praksis
 • fremme en global etikk med utgangspunkt i FNs menneskerettighetserklæringer og The Earth Charter
 • å søke å løse konflikter gjennom dialog
 • brobygging mellom spiritualitet og vitenskap
 • brobygging mellom ulike livssyn og religioner
 • å fremme alternative behandlingsformer og selvutvikling
 • den enkeltes rett og mulighet til fullverdige seremonier og ritualer ved viktige overgangsfaser i livet, i tråd med eget livssyn og verdier
 • å fremme mangfold, toleranse, kjærlighet og glede
 • Alle kan benytte våre ritualer uavhengig av medlemskap, men medlemmer får medlemspris.

  Avbryt