Bli medlem i Slekt og Data

Bli medlem i Slekt og Data

Asterisk (*) means mandatory field.

Membership type


KjønnFamiliemedlem

Ønsker du å melde inn ett eller flere medlemmer i husstanden?
Husstandsmedlemskap koster 350 kroner per kalenderår.

Slett

Samtykker

Under velger du hvordan og hvilken informasjon du ønsker å motta fra organisasjonen. Du kan til enhver tid endre på dette.

E-POST

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev

Jeg ønsker å motta informasjon om møter og arrangementer

Jeg ønsker å motta medlemsbladet kun digitalt


Betaling