Bli medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Bli medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Asterisk (*) means mandatory field.

NBS

Klikk her for å se beskrivelse av kontingentklassene.

Innmelding etter 01.11 gir gratis medlemskap ut året.

NB: Trenger du bilag anbefaler vi å velge faktura på e-post eller papirfaktura.

Kontingentklasse

KjønnSamtykker

Under velger du hvordan og hvilken informasjon du ønsker å motta fra organisasjonen. Du kan til enhver tid endre på dette.

E-POST

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev med nyttig informasjon fra organisasjonen.

Jeg ønsker å motta gode medlemstilbud fra organisasjonen

Jeg ønsker å motta informasjon om morsomme aktiviteter og arrangementer