Registration form

Bli medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Asterisk (*) means mandatory field.

NBS

Klikk her for å se beskrivelse av kontingentklassene.

Innmelding etter 01.11 gir gratis medlemskap ut året.

NB: Trenger du bilag anbefaler vi å velge faktura på e-post eller papirfaktura.

Kontingentklasse

KjønnSamtykker

Under velger du hvordan og hvilken informasjon du ønsker å motta fra organisasjonen. Du kan til enhver tid endre på dette.

E-POST

Jeg ønsker å motta nyhetsbrev med nyttig informasjon fra organisasjonen.

Jeg ønsker å motta gode medlemstilbud fra organisasjonen

Jeg ønsker å motta informasjon om morsomme aktiviteter og arrangementer


Betaling


Vipps eFaktura: Når du klikker "Bekreft" vil du få tilsendt en firesifret kode for å bekrefte at det er ditt mobilnummer.
Husk at du må ha huket av for at du vil motta regninger i Vipps for å betale denne fakturaen med Vipps. Du vil også finne fakturaen under eFaktura i nettbanken din.