Bli medlem i Humanistforbundet

Bli medlem i Humanistforbundet

Asterisk (*) means mandatory field.

Medlemskap i Humanistforbundet

Gratis medlem

For deg som er norsk statsborger og bosatt i Norge. Eller utenlandsk statsborger og registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge.

 

Egenbetalende medlem

Om du er medlem i et annet tros-/livssynssamfunn kan du bli fullverdig medlem hos oss – uavhengig av statsborgerskap og bosted.

 

Barn under 15

Innmelding må gjøres av foresatte via post@humanistforbundet.no.

Membership typeKjønn *