Registration form

Bli medlem i Humanistforbundet

Asterisk (*) means mandatory field.

Medlemskap i Humanistforbundet

Gratis medlem

For å bli gratis medlem hos oss, må du være norsk statsborger eller bosatt i landet. En utenlandsk statsborger må være folkeregistrert som bosatt i Norge.

 

Egenbetalende medlem

Om du er medlem i kirken, moskeen eller andre steder, kan du allikevel være egenbetalt medlem hos oss.

 

Barn som medlem

Innmelding av barn under 15 må gjøres av foresatte via post@humanistforbundet.no.

Membership type