Søknad om medlemskap i Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS)

Søknad om medlemskap i Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS)

Asterisk (*) means mandatory field.

Membership fee is NOK 750 annually.


NFKS er en fagorganisasjon. Som medlemmer kan opptas personer med profesjonsutdanning på universitets- og høyskolenivå som arbeider med klinisk sexologi, sexologisk rådgivning, undervisning, veiledning og forskning, eller som er i gang med en utdanning som kan føre til NACS autorisasjon.

Vennligst oppgi følgende om din faglige bakgrunn: 1) Grunnutdanning ved høyskole/universitet, 2) Videreutdanning og annen høyere utdanning, 3) Sexologisk utdanning.


Last opp dokumentasjon på utdanning og/eller arbeidserfaring (dette er ikke obligatorisk)

Dra og slipp filer her


Vipps eFaktura: Når du klikker "Bekreft" vil du få tilsendt en firesifret kode for å bekrefte at det er ditt mobilnummer.
Husk at du må ha huket av for at du vil motta regninger i Vipps for å betale denne fakturaen med Vipps. Du vil også finne fakturaen under eFaktura i nettbanken din.