Become a member of Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens

Become a member of Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens

Asterisk (*) means mandatory field.

Tusen takk for at du vil støtte oss!

Ditt medlemskap betyr at vi har enda større mulighet til å påvirke og sikre et helsetilbud der alle som har behov for det får tilgang på den hjelpen de trenger.

PKI har tre type medlemskap: Ordinært medlem, nærstående medlem og støttemedlem.

Ordinært medlem gjelder for medlemmer som opplever kjønnsinkongruens.
Nærstående medlem gjelder for pårørende, foresatte, kjærester, nære venner
Støttemedlem gjelder for personer som kun ønsker å støtte organisasjonen (behandlere, fagpersoner og andre)                                

Kontingenten utgjør kr 200,- i året for alle medlemmer, og kr 50,- for de med lav inntekt (eksempelvis studenter, uføre og/eller personer under 18 år). Alle som støtter foreningens formål kan bli medlem gjennom å betale kontingent. 

VERVEKAMPANJE

Skriv i kommentarfeltet hvem som vervet deg. Alle som verver 5 personer vil få en spennende gave!

Membership type


Payment


Vipps eFaktura: Når du klikker "Bekreft" vil du få tilsendt en firesifret kode for å bekrefte at det er ditt mobilnummer.
Husk at du må ha huket av for at du vil motta regninger i Vipps for å betale denne fakturaen med Vipps. Du vil også finne fakturaen under eFaktura i nettbanken din.