Become a member of Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens

Become a member of Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens

Asterisk (*) means mandatory field.

Tusen takk for at du vil støtte oss!

Ditt medlemskap betyr at vi har enda større mulighet til å påvirke og sikre et helsetilbud der alle som har behov for det får tilgang på den hjelpen de trenger.

PKI Norge har tre type medlemskap: Ordinært medlem, nærstående medlem og støttemedlem.

Ordinært medlem gjelder for medlemmer som opplever kjønnsinkongruens.
Nærstående medlem gjelder for pårørende, foresatte, kjærester, nære venner
Støttemedlem gjelder for personer som kun ønsker å støtte organisasjonen (behandlere, fagpersoner og andre)                                

Kontingenten utgjør kr 200,- i året for alle medlemmer, og kr 50,- for de med lav inntekt (eksempelvis studenter, uføre og/eller personer under 18 år). Alle som støtter foreningens formål kan bli medlem gjennom å betale kontingent. 

VERVEKAMPANJE

Skriv i kommentarfeltet hvem som vervet deg. Alle som verver 5 personer vil få en spennende gave!

PS: Det har vært en feil med skjemaet som gjør at det for noen kun viser ett felt for navn. Dersom dette er tilfelle for deg så kan du melde deg inn med ditt foretrukne navn, det trenger ikke å samsvare med ditt juridiske navn. 

Membership type


Payment


Vipps eFaktura: Når du klikker "Bekreft" vil du få tilsendt en firesifret kode for å bekrefte at det er ditt mobilnummer.
Husk at du må ha huket av for at du vil motta regninger i Vipps for å betale denne fakturaen med Vipps. Du vil også finne fakturaen under eFaktura i nettbanken din.