Bli medlem i Bordtennisklubben B-72

Bli medlem i Bordtennisklubben B-72

Stjerne (*) betyr obligatorisk felt.

Vi er veldig glade for at du/dere vil bli medlem av B-72!


Litt praktisk informasjon: 

  • Dette skjemaet skal fylles ut for hvert medlem. Dersom dere er flere medlemmer i samme familie og dere skal bruke familiemedlemskap, må hver person registreres separat. For den første personen velger dere Medlemstype=familiemedlemskap*, for de resterende velger dere «Familien har familiemedlemskap». 
  • Merk at man må være minst 15 år for å ha stemmerett på årsmøtet, og derfor kan det være lurt å registrere de voksne med familiemedlemskap.
  • Medlemsavgift faktureres årlig og treningsavgift trekkes månedlig via avtalegiro.
  • Er du usikker på hvilken treningsgruppe du/ditt barn hører til så kan du komme på en prøvetime og spørre trener hvor du hører hjemme.
  • Drop-in medlemskap er for deg som ikke trener fast hver dag eller hver uke gjennom sesongen. Du trener kanskje et par dager i uken over en periode og så blir det mindre trening i andre uker. Om treningsbehovet øker melder du deg inn i et av de andre partiene. 
*Familiemedlemskap dekker medlemskapsavgift for opp til 8 personer i samme familie (foresatte, barn, søsken) i B-72.  

Treningsavgift

Kjønn

Samtykke

Under velger du hvordan og hvilken informasjon du ønsker å motta fra organisasjonen. Du kan til enhver tid endre på dette.

E-POST

Jeg ønsker å motta informasjon om morsomme aktiviteter og arrangementer


Betaling